رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه نقدی خردادماه فردا شب واریز می شود

یارانه نقدی خردادماه فردا شب واریز می شود طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها، یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۴ فردا (۲۰خرداد) به حساب سرپرستان واریز می شود.

یارانه نقدی خردادماه فردا شب واریز می شود

طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها، یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۴ فردا (۲۰خرداد) به حساب سرپرستان واریز می شود.