رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعضای هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس انتخاب شدند

اعضای هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس انتخاب شدند اعضای هیات رییسه اجلاسیه دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انتخاب و معرفی شدند. بار دیگر محمدرضا پورابراهیمی در جایگاه رییس کمیسیون اقتصادی قرار گرفت، سید کاظم موسوی و سید احسان خاندوزی به ترتیب رای کافی را برای قرار گرفتن در جایگاه نایب رییس اول و دوم […]

اعضای هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس انتخاب شدند

اعضای هیات رییسه اجلاسیه دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انتخاب و معرفی شدند.

بار دیگر محمدرضا پورابراهیمی در جایگاه رییس کمیسیون اقتصادی قرار گرفت، سید کاظم موسوی و سید احسان خاندوزی به ترتیب رای کافی را برای قرار گرفتن در جایگاه نایب رییس اول و دوم کمیسیون به دست آوردند.