رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نوبخت: ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای تصفیه خانه تبریز تخصیص می‌یابد

نوبخت: ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای تصفیه خانه تبریز تخصیص می‌یابد محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه: ۴۰ میلیارد تومان اعتبار موردنیاز مدول دوم تصفیه خانه تبریز به صورت نقد تا یک هفته آینده تخصیص می‌یابد. با واریز این مبلغ، مدول دوم باید تا بیستم تیر ماه امسال افتتاح شود. […]

نوبخت: ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای تصفیه خانه تبریز تخصیص می‌یابد

محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه:

۴۰ میلیارد تومان اعتبار موردنیاز مدول دوم تصفیه خانه تبریز به صورت نقد تا یک هفته آینده تخصیص می‌یابد.

با واریز این مبلغ، مدول دوم باید تا بیستم تیر ماه امسال افتتاح شود.

علیرضا ایمانلو مدیر عامل آبفای آذربایجان شرقی گفت: مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب تبریز یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ایجاد زیرساخت تصفیه فاضلاب در کشور تلقی می شود و تا افق ۱۴۲۵ قادر خواهد بود.

این پروژه یکی از پروژه های مهم و اثر گذار در احیای دریاچه ارومیه محسوب می شود زیرا قرار است پساب خروجی این تصفیه‌خانه بر اساس استانداردهای مطلوب به دریاچه ارومیه منتقل یابد.

مدول دوم تصفیه‌خانه بزرگ فاضلاب تبریز از سال ۹۵ با قراردادی به مبلغ ۱۸۲ میلیارد تومان در دو فاز مایع و لجن آغاز شده است.