رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واعظی هم اظهارات همتی را تکذیب کرد

واعظی هم اظهارات همتی را تکذیب کرد رئیس دفتر رئیس جمهور : آقای دکتر همتی هیچ اختلافی با آقای روحانی نداشت؛ وقتی هم که کاندیدا شد، می‌خواست مرخصی بگیرد تا اگر رای نیاورد بر سرکارش برگردد. نمی‌دانم ایشان با چه نیتی این سخن را گفته اما صحبت درستی نیست. البته کسی که می‌خواهد رای بیاورد […]

واعظی هم اظهارات همتی را تکذیب کرد

رئیس دفتر رئیس جمهور :

آقای دکتر همتی هیچ اختلافی با آقای روحانی نداشت؛ وقتی هم که کاندیدا شد، می‌خواست مرخصی بگیرد تا اگر رای نیاورد بر سرکارش برگردد.

نمی‌دانم ایشان با چه نیتی این سخن را گفته اما صحبت درستی نیست. البته کسی که می‌خواهد رای بیاورد متوسل به هر چیزی می‌شود.

معمولا در دنیا اینگونه است که رؤسای بانک مرکزی کم حرف می‌زنند، کم مصاحبه می‌کنند اما سنجیده سخن می‌گویند.