رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هیچ گروه سنی از کرونا در امان نیست

هیچ گروه سنی از کرونا در امان نیست نشریه نیویورک تایمز در مقاله ای تحقيقاتی نوشت : باادامه روند واکسیناسیون افراد سالمند در آمریکا و سایر کشورها ، آمارها نشان ميدهند مرگ و مير ناشی از کرونا اکنون بيشتر متعلق به جوانها و ميانسالها ست. این آمارها نشاندهنده میزان اثر یخشی واکسن های ساخته شده […]

هیچ گروه سنی از کرونا در امان نیست

نشریه نیویورک تایمز در مقاله ای تحقيقاتی نوشت : باادامه روند واکسیناسیون افراد سالمند در آمریکا و سایر کشورها ، آمارها نشان ميدهند مرگ و مير ناشی از کرونا اکنون بيشتر متعلق به جوانها و ميانسالها ست.

این آمارها نشاندهنده میزان اثر یخشی واکسن های ساخته شده در ایمن سازی افراد و همچنین مصون نبودن هیچ گروه سنی در برابر ویروس کروناست./سیمانیوز