رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام فهرست نهایی شورای وحدت برای انتخابات شورای شهر تهران

اعلام فهرست نهایی شورای وحدت برای انتخابات شورای شهر تهران ۱- مرتضی طلایی ۲- عبدالمقیم ناصحی ۳- مسعود زریبافان ۴- ضرغام صادقی ۵- سعید طالبی‌نیا ۶- حسن بیادی ۷- احمد نیکبختیان ۸- ابوالفضل قناعتی ۹- مهدی وکیل‌پور ۱۰- حسین اخگرپور ۱۱- فهیمه خان‌محمدزاده ۱۲- فرشته حشمتیان ۱۳- سیده سکینه عمرانی ۱۴- رقیه ودایع خیری ۱۵- […]

اعلام فهرست نهایی شورای وحدت برای انتخابات شورای شهر تهران

۱- مرتضی طلایی
۲- عبدالمقیم ناصحی
۳- مسعود زریبافان
۴- ضرغام صادقی
۵- سعید طالبی‌نیا
۶- حسن بیادی
۷- احمد نیکبختیان
۸- ابوالفضل قناعتی
۹- مهدی وکیل‌پور
۱۰- حسین اخگرپور
۱۱- فهیمه خان‌محمدزاده
۱۲- فرشته حشمتیان
۱۳- سیده سکینه عمرانی
۱۴- رقیه ودایع خیری
۱۵- علیرضا خجسته‌پور
۱۶- هاشم‌داداش‌پور
۱۷- فرید شهاب
۱۸- سید مجید صدری
۱۹- محمد وکیلی
۲۰- احمد کرمی
۲۱- سید حسن رجبی‌یکتا