رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روند کاهشی مراجعات کرونایی به بیمارستان‌ها

روند کاهشی مراجعات کرونایی به بیمارستان‌ها رئیس بیمارستان سینا تهران: اکنون عدد بستری ما حدود ۵۰ بیمار است. بیماران بد حال بستری در آی‌سی‌یو هم داریم که امکان زنده ماندنشان کم است ولی در کل سیر بیماری بهتر شده است. با اینکه پیک چهارم گسترده‌تر از پیک سوم بود اما سرعت افول آن سریع‌تر بود.

روند کاهشی مراجعات کرونایی به بیمارستان‌ها

رئیس بیمارستان سینا تهران:
اکنون عدد بستری ما حدود ۵۰ بیمار است.
بیماران بد حال بستری در آی‌سی‌یو هم داریم که امکان زنده ماندنشان کم است ولی در کل سیر بیماری بهتر شده است.
با اینکه پیک چهارم گسترده‌تر از پیک سوم بود اما سرعت افول آن سریع‌تر بود.