رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کانادا اجازه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران را در این کشور نمی‌دهد

کانادا اجازه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران را در این کشور نمی‌دهد سخنگوی ستاد انتخابات کشور: اقدام دولت کانادا در عدم همکاری برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برای ایرانیان مقیم کانادا غیر قانونی و خلاف حقوق بین الملل است یکی از شهرهای مرزی آمریکا نزدیک به مرز کانادا به عنوان مکان برگزاری انتخابات […]

کانادا اجازه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران را در این کشور نمی‌دهد

سخنگوی ستاد انتخابات کشور: اقدام دولت کانادا در عدم همکاری برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برای ایرانیان مقیم کانادا غیر قانونی و خلاف حقوق بین الملل است

یکی از شهرهای مرزی آمریکا نزدیک به مرز کانادا به عنوان مکان برگزاری انتخابات برای شهروندان ایرانی مقیم در کانادا در نظر گرفته شده است /ایسنا