رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارائه طرحی در سنای آمریکا برای منوط کردن توافق با ایران به کسب اجازه از کنگره

ارائه طرحی در سنای آمریکا برای منوط کردن توافق با ایران به کسب اجازه از کنگره سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکایی طرحی ارائه کرده‌اند که خواستار منوط کردن هر گونه توافق با ایران به کسب اجازه از نهاد قانونگذار در آمریکا است.

ارائه طرحی در سنای آمریکا برای منوط کردن توافق با ایران به کسب اجازه از کنگره

سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکایی طرحی ارائه کرده‌اند که خواستار منوط کردن هر گونه توافق با ایران به کسب اجازه از نهاد قانونگذار در آمریکا است.