رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اراده سیاسی آمریکا در بازگشت به برجام فقط بعد از راستی‌آزمایی لغو عملی تحریم‌ها مشخص می‌شود

اراده سیاسی آمریکا در بازگشت به برجام فقط بعد از راستی‌آزمایی لغو عملی تحریم‌ها مشخص می‌شود تخت روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل (در نشست مجمع عمومی سازمان ملل): ادعای دولت کنونی آمریکا درباره تغییر سیاست آن کشور درباره برجام فقط در حد حرف بوده است. در عمل سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران […]

اراده سیاسی آمریکا در بازگشت به برجام فقط بعد از راستی‌آزمایی لغو عملی تحریم‌ها مشخص می‌شود

تخت روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل (در نشست مجمع عمومی سازمان ملل):

ادعای دولت کنونی آمریکا درباره تغییر سیاست آن کشور درباره برجام فقط در حد حرف بوده است.

در عمل سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران تاکنون ادامه یافته است.

تحریم واردات دارو از جمله تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا علیه ایران بوده است.