رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زنجان روز بدون فوت کرونایی را ثبت کرد

زنجان روز بدون فوت کرونایی را ثبت کرد پرویز قزلباش رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: پس از حدود یک‌ماه روز بدون فوتی کرونایی در این استان ثبت شد. در زمان حاضر ۲۱۳ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های زنجان بستری هستند که ۹ مورد از این آمار مربوط به بستری‌های […]

زنجان روز بدون فوت کرونایی را ثبت کرد

پرویز قزلباش رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: پس از حدود یک‌ماه روز بدون فوتی کرونایی در این استان ثبت شد.

در زمان حاضر ۲۱۳ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های زنجان بستری هستند که ۹ مورد از این آمار مربوط به بستری‌های روز گذشته است.