رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


متولدین ۲۸خرداد۱۳۸۲ و قبل آن می‌توانند رای دهند

متولدین ۲۸خرداد۱۳۸۲ و قبل آن می‌توانند رای دهند بیگی، رئیس ستاد انتخابات استان تهران: رای دهندگان باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشند. به لحاظ سنی ۱۸ سال تمام یعنی متولدین ۲۸ خرداد ۱۳۸۲ و ماقبل آن می‌توانند رأی دهند. افراد حتماً در روز انتخابات شناسنامه همراه داشته باشند و داشتن کد ملی نیز الزامی […]

متولدین ۲۸خرداد۱۳۸۲ و قبل آن می‌توانند رای دهند

بیگی، رئیس ستاد انتخابات استان تهران:

رای دهندگان باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

به لحاظ سنی ۱۸ سال تمام یعنی متولدین ۲۸ خرداد ۱۳۸۲ و ماقبل آن می‌توانند رأی دهند.

افراد حتماً در روز انتخابات شناسنامه همراه داشته باشند و داشتن کد ملی نیز الزامی است.