رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فیفا بازی های ملی علی کریمی، علی دایی و جواد نکونام را کم کرد

فیفا بازی های ملی علی کریمی، علی دایی و جواد نکونام را کم کرد در فهرست باشگاه صدتایی های فیفا، از تعداد بازیهای ملی جواد نکونام، علی دایی و علی کریمی کم شد. در حال حاضر علی دایی و جواد نکونام ۱۴۸ بازی و علی کریمی ۱۲۷ بازی ملی دارند.از جواد نکونام ۳ و از […]

فیفا بازی های ملی علی کریمی، علی دایی و جواد نکونام را کم کرد

در فهرست باشگاه صدتایی های فیفا، از تعداد بازیهای ملی جواد نکونام، علی دایی و علی کریمی کم شد. در حال حاضر علی دایی و جواد نکونام ۱۴۸ بازی و علی کریمی ۱۲۷ بازی ملی دارند.از جواد نکونام ۳ و از علی دایی و علی کریمی ۱ بازی ملی کم شده است.

قبل از این آمار جواد نکونام ۱۵۱ بازی، علی دایی ۱۴۹ بازی و علی کریمی ۱۲۸ بازی ثبت شده بود