رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجوز مصرف واکسن ایرانی کرونا صادر شد

مجوز مصرف واکسن ایرانی کرونا صادر شد وزیر بهداشت از صدور مجوز مصرف واکسن ایرانی کرونا (کوو ایران برکت) خبر داد دکتر نمکی:امروز می‌خواهم یک خبر خوشی را بگویم که آن هم اجازه مصرف واکسن ایرانی است که دیروز صادر شد. شب‌های زیادی نخوابیدم اما اکثر شب‌ها از اضطراب بود، اما دیشب از ذوق این […]

مجوز مصرف واکسن ایرانی کرونا صادر شد

وزیر بهداشت از صدور مجوز مصرف واکسن ایرانی کرونا (کوو ایران برکت) خبر داد

دکتر نمکی:امروز می‌خواهم یک خبر خوشی را بگویم که آن هم اجازه مصرف واکسن ایرانی است که دیروز صادر شد.

شب‌های زیادی نخوابیدم اما اکثر شب‌ها از اضطراب بود، اما دیشب از ذوق این نخوابیدم که خدا این مرحمت را کرد که ما قول‌هایی که داده بودیم را عملی کنیم.