رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رعایت پروتکل‌ها درستادهای انتخابات درسطح «قابل قبول»

رعایت پروتکل‌ها درستادهای انتخابات درسطح «قابل قبول»/ فرایند «کند» کاهش آمارهای کرونا در تهران فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا تهران: براساس بررسی های میدانی انجام شده کاندیداها و نمایندگان آن ها نوعا رعایت پروتکل های بهداشتی را در حد قابل قبولی انجام می دهند. قطعا به محض اینکه واکسن در اختیار ما قرار گیرد […]

رعایت پروتکل‌ها درستادهای انتخابات درسطح «قابل قبول»/ فرایند «کند» کاهش آمارهای کرونا در تهران

فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا تهران:
براساس بررسی های میدانی انجام شده کاندیداها و نمایندگان آن ها نوعا رعایت پروتکل های بهداشتی را در حد قابل قبولی انجام می دهند.
قطعا به محض اینکه واکسن در اختیار ما قرار گیرد فرایند واکسیناسیون در دیگر گروه های سنی آغاز خواهد شد.