رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون رانندگان تاکسی از ابتدای ماه آینده

واکسیناسیون رانندگان تاکسی از ابتدای ماه آینده معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران: امیدواریم ابتدای ماه آینده واکسیناسیون رانندگان تاکسی را در اولویت یک قرار دهیم و از شرمندگی خانواده‌های آنها در بیاییم. در پایان این دوره امیدواریم دو ایستگاه متروی دیگر افتتاح کنیم و در شش ماه دوم سال نیز ۸ ایستگاه […]

واکسیناسیون رانندگان تاکسی از ابتدای ماه آینده

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران: امیدواریم ابتدای ماه آینده واکسیناسیون رانندگان تاکسی را در اولویت یک قرار دهیم و از شرمندگی خانواده‌های آنها در بیاییم.

در پایان این دوره امیدواریم دو ایستگاه متروی دیگر افتتاح کنیم و در شش ماه دوم سال نیز ۸ ایستگاه دیگر افتتاح و عملا ۱۰ ایستگاه تا پایان سال افتتاح می‌شود.