رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجلس نمایندگان آمریکا لغو قانون جنگ عراق را تصویب کرد

مجلس نمایندگان آمریکا لغو قانون جنگ عراق را تصویب کرد مجلس نمایندگان آمریکا به لغو قانون جنگ عراق که در سال ۲۰۰۲ به تصویب رسیده بود، رای مثبت داد. لغو این قانون در سنا نیز به رای گذاشته خواهد شد و کاخ سفید نیز اعلام کرده که از لغو آن پشتیانی می کند. مجلس نمایندگان […]

مجلس نمایندگان آمریکا لغو قانون جنگ عراق را تصویب کرد

مجلس نمایندگان آمریکا به لغو قانون جنگ عراق که در سال ۲۰۰۲ به تصویب رسیده بود، رای مثبت داد.

لغو این قانون در سنا نیز به رای گذاشته خواهد شد و کاخ سفید نیز اعلام کرده که از لغو آن پشتیانی می کند.

مجلس نمایندگان آمریکا به لغو اختیارات جنگی رئیس جمهور این کشور رای مثبت داده است.

این طرح، اختیارات اعطا شده به رئیس جمهور آمریکا برای آغاز جنگ بدون مجوز کنگره را لغو خواهد کرد.