رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شنبه از واکسن اسپوتنیک ایرانی رونمایی می‌شود

شنبه از واکسن اسپوتنیک ایرانی رونمایی می‌شود سعید نمکی، وزیر بهداشت : شنبه از واکسن اسپوتنیک ایرانی رونمایی می‌شود ، واکسن رازی فاز اول را طی کرده است و در مرحله دوم قرار دارد و سیناژن هم در حال طی کردن فاز دوم است. تا پایان پاییز کل جمعیت هدف کشور چه با واردات واکسن‌هایی […]

شنبه از واکسن اسپوتنیک ایرانی رونمایی می‌شود

سعید نمکی، وزیر بهداشت :

شنبه از واکسن اسپوتنیک ایرانی رونمایی می‌شود ، واکسن رازی فاز اول را طی کرده است و در مرحله دوم قرار دارد و سیناژن هم در حال طی کردن فاز دوم است.

تا پایان پاییز کل جمعیت هدف کشور چه با واردات واکسن‌هایی که قرارداد داریم و چه با واکسن‌های تولید داخل واکسینه می شوند.