رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اطلاعیه مرکز روابط عمومی و اطلاع ‌رسانی وزارت بهداشت

اطلاعیه مرکز روابط عمومی و اطلاع ‌رسانی وزارت بهداشت افرادی که اولین واکسن کووید ۱۹ را دریافت کرده اند، تا قبل از دریافت پیامک و یا اطلاعیه رسمی وزارت بهداشت از مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی خودداری کنند. تاخیر چند روزه حتی تا چند هفته و برای برخی از واکسن ها تا چند ماه، […]

اطلاعیه مرکز روابط عمومی و اطلاع ‌رسانی وزارت بهداشت

افرادی که اولین واکسن کووید ۱۹ را دریافت کرده اند، تا قبل از دریافت پیامک و یا اطلاعیه رسمی وزارت بهداشت از مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی خودداری کنند.

تاخیر چند روزه حتی تا چند هفته و برای برخی از واکسن ها تا چند ماه، تاثیر منفی در اثربخشی و ایمنی زایی واکسن نخواهد داشت.