رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرز زمینی ایران با افغانستان بازگشایی شد

مرز زمینی ایران با افغانستان بازگشایی شد مقام‌های محلی هرات از بازگشایی مرز زمینی ایران برای ورود مسافران با ویزاهای تجاری، درمانی، دانشجویی و افرادی که اقامت این کشور را دارند خبر داد.

مرز زمینی ایران با افغانستان بازگشایی شد

مقام‌های محلی هرات از بازگشایی مرز زمینی ایران برای ورود مسافران با ویزاهای تجاری، درمانی، دانشجویی و افرادی که اقامت این کشور را دارند خبر داد.