رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسيناسيون دانشجويان فقط در شهر محل سکونت

واکسيناسيون دانشجويان فقط در شهر محل سکونت سرپرست سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه دانشجویان در محل سکونت خود واکسن کرونا دریافت می کنند، گفت: ملاک اولویت تزریق واکسن به دانشجویان، مقطع تحصیلی و سال ورود است و دانشجویانی که واکسن دریافت کنند در خوابگاه اسکان می یابند.

واکسيناسيون دانشجويان فقط در شهر محل سکونت

سرپرست سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه دانشجویان در محل سکونت خود واکسن کرونا دریافت می کنند، گفت: ملاک اولویت تزریق واکسن به دانشجویان، مقطع تحصیلی و سال ورود است و دانشجویانی که واکسن دریافت کنند در خوابگاه اسکان می یابند.