رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دفع عملیات خرابکارانه در یک ساختمان‌ انرژی اتمی

دفع عملیات خرابکارانه در یک ساختمان‌ انرژی اتمی پرس‌تی‌وی: عملیاتی خرابکارانه علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی ایران خنثی شد. این اقدام خصمانه در حالی خنثی شد که هیچگونه تلفات جانی و مالی در برنداشته است.

دفع عملیات خرابکارانه در یک ساختمان‌ انرژی اتمی

پرس‌تی‌وی:
عملیاتی خرابکارانه علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی ایران خنثی شد.

این اقدام خصمانه در حالی خنثی شد که هیچگونه تلفات جانی و مالی در برنداشته است.