رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقایسه آراء نامزدهای انتخابات، در آمار قدیم و جدید وزارت کشور

مقایسه آراء نامزدهای انتخابات، در آمار قدیم و جدید وزارت کشور آرای هر یک از نامزدها: 🔹سید ابراهیم رییسی ۱۸.۰۲۱.۹۴۵ رأی اعلام قبلی: ۱۷۹۲۶۳۴۵ درصد جدید: ۶۲.۶ درصد درصد قبلی: ۶۱.۹۵ درصد 🔸محسن رضایی میرقائد ۳.۴۴۰.۸۳۵ رأی اعلام قبلی: ۳۴۱۲۷۱۲ درصد جدید: ۱۱.۸ درصد درصد قبلی: ۱۱.۷ درصد 🔹عبدالناصر همتی ۲.۴۴۳.۳۸۷ رأی اعلام قبلی: ۲۴۲۷۲۰۱ […]

مقایسه آراء نامزدهای انتخابات، در آمار قدیم و جدید وزارت کشور

آرای هر یک از نامزدها:
🔹سید ابراهیم رییسی ۱۸.۰۲۱.۹۴۵ رأی
اعلام قبلی: ۱۷۹۲۶۳۴۵
درصد جدید: ۶۲.۶ درصد
درصد قبلی: ۶۱.۹۵ درصد

🔸محسن رضایی میرقائد ۳.۴۴۰.۸۳۵ رأی
اعلام قبلی: ۳۴۱۲۷۱۲
درصد جدید: ۱۱.۸ درصد
درصد قبلی: ۱۱.۷ درصد

🔹عبدالناصر همتی ۲.۴۴۳.۳۸۷ رأی
اعلام قبلی: ۲۴۲۷۲۰۱
درصد جدید: ۸.۴ درصد
درصد قبلی: ۸.۳ درصد

🔸سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی ۱.۰۰۳.۶۵۰ رأی
اعلام قبلی: ۹۹۹۷۱۸
درصد جدید: ۳.۴ درصد
درصد قبلی: ۳.۴ درصد