رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت پهپادهاي غيرنظامي الزامي شد

ثبت پهپادهاي غيرنظامي الزامي شد سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري از الزام ثبت پرنده هاي هدايت پذير از راه دور (پهپادها) خبرداد. محمدحسن ذيبخش: تمامي كاربران پهپادهاي غيرنظامي، از امروز به مدت شش ماه فرصت دارند نسبت به دريافت پلاك ثبتي از سامانه پرنده هاي هدايت پذير از راه دور سازمان هواپيمايي كشوري به نشانيuas.cao.ir اقدام […]

ثبت پهپادهاي غيرنظامي الزامي شد

سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري از الزام ثبت پرنده هاي هدايت پذير از راه دور (پهپادها) خبرداد.

محمدحسن ذيبخش: تمامي كاربران پهپادهاي غيرنظامي، از امروز به مدت شش ماه فرصت دارند نسبت به دريافت پلاك ثبتي از سامانه پرنده هاي هدايت پذير از راه دور سازمان هواپيمايي كشوري به نشانيuas.cao.ir اقدام كنند.

پهپادهايي كه در سامانه مذكور ثبت نشوند، قاچاق محسوب مي شوند.