رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت شهردار صباشهر تهران

بازداشت شهردار صباشهر تهران دادستان شهریار: شهردار صباشهر به اتهام ارتشاء دستگیر شد. دو عضو شورای صباشهر نیز به اتهام تخلفات مالی در بازداشت هستند./فارس

بازداشت شهردار صباشهر تهران

دادستان شهریار:

شهردار صباشهر به اتهام ارتشاء دستگیر شد.

دو عضو شورای صباشهر نیز به اتهام تخلفات مالی در بازداشت هستند./فارس