رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویب پیش نویس قطعنامه لزوم پایان تحریم های آمریکا بر ضد کوبا در سازمان ملل

تصویب پیش نویس قطعنامه لزوم پایان تحریم های آمریکا بر ضد کوبا در سازمان ملل مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۸۴ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع، پیش نویس قطعنامه کوبا درباره لزوم پایان تحریم های آمریکا بر ضد این کشور را تصویب کرد.

تصویب پیش نویس قطعنامه لزوم پایان تحریم های آمریکا بر ضد کوبا در سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۸۴ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع، پیش نویس قطعنامه کوبا درباره لزوم پایان تحریم های آمریکا بر ضد این کشور را تصویب کرد.