رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سوئد حامی مالی فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران شد

سوئد حامی مالی فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران شد رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: از سوئد برای کمک مالی خارج از بودجه اش برای فعالیت های راستی آزمایی در ایران بسیار قدردانی می کنم. سوئد از حامیان فعال عدم اشاعه هسته ای و کاربردهای صلح آمیز فناوری های هسته ای است.

سوئد حامی مالی فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران شد

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: از سوئد برای کمک مالی خارج از بودجه اش برای فعالیت های راستی آزمایی در ایران بسیار قدردانی می کنم.

سوئد از حامیان فعال عدم اشاعه هسته ای و کاربردهای صلح آمیز فناوری های هسته ای است.