رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علل حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران را پیگیری می کنیم

علل حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران را پیگیری می کنیم لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور در پی حادثه واژگون شدن اتوبوس حامل خبرنگاران حوزه محیط زیست و درگذشت دو تن از این عزیزان پیام تسلیتی صادر کرد.

علل حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران را پیگیری می کنیم

لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور در پی حادثه واژگون شدن اتوبوس حامل خبرنگاران حوزه محیط زیست و درگذشت دو تن از این عزیزان پیام تسلیتی صادر کرد.