رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانپور در توییت تازه ای، این بار منتقدانش را مافیای واردات خواند

جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در توییت تازه ای، این بار منتقدانش را مافیای واردات خواند و آنان را تهدید به افشاگری کرد.

جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در توییت تازه ای، این بار منتقدانش را مافیای واردات خواند و آنان را تهدید به افشاگری کرد.