رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خرید مرغ در اصفهان باکارت ملی الزامی شد

خرید مرغ در اصفهان باکارت ملی الزامی شد/هر اصفهانی با کارت ملی هر هفته امکان خرید ۶ کیلوگرم مرغ را دارد معاون امور بازرگانی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان: برای کنترل بازار مقرر شد مصرف کنندگان در هنگام خرید کارت ملی ارائه کنند که در سامانه رهتاب ثبت می‌شود و هر فرد […]

خرید مرغ در اصفهان باکارت ملی الزامی شد/هر اصفهانی با کارت ملی هر هفته امکان خرید ۶ کیلوگرم مرغ را دارد

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان:

برای کنترل بازار مقرر شد مصرف کنندگان در هنگام خرید کارت ملی ارائه کنند که در سامانه رهتاب ثبت می‌شود و هر فرد با ارائه کارت ملی می‌تواند هفته‌ای ۶ کیلوگرم مرغ بخرد و با توجه به ثبت در سیستم بیش از سهمیه امکان خریداری وجود ندارد.