رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قاضی زاده هاشمی درباره یکدست شدن قوا: کشور برای حداقل ۱۰ سال به چنین اتفاقی نیاز داشت

قاضی زاده هاشمی درباره یکدست شدن قوا: کشور برای حداقل ۱۰ سال به چنین اتفاقی نیاز داشت سید امیرحسین قاضی‌‌زاده هاشمی (کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری) در پاسخ به سوالی پیرامون یکدست شدن قوا و تاثیر آن بر روند اداره کشور و همچنین احتمال برخورد با اغماض میان قوا و کاهش نظارت‌ها، گفت: من نمی‌خواهم بگویم […]

قاضی زاده هاشمی درباره یکدست شدن قوا: کشور برای حداقل ۱۰ سال به چنین اتفاقی نیاز داشت

سید امیرحسین قاضی‌‌زاده هاشمی (کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری) در پاسخ به سوالی پیرامون یکدست شدن قوا و تاثیر آن بر روند اداره کشور و همچنین احتمال برخورد با اغماض میان قوا و کاهش نظارت‌ها، گفت: من نمی‌خواهم بگویم که چنین اتفاقی ممکن نیست اما شرایط کشور به گونه‌ای است که ما به دلیل اوضاعی که در حوزه اجرا و مشکلات مردم ایجاد شده نیاز به چنین اتفاقی داشتیم که یک قدرت متمرکز در حوزه اجرا داشته باشیم

وی افزود: بعد از طی این دوره نهادهای دموکراتیک که حضور دارند و فعالیت می‌کنند یا جریانات سیاسی خود را احیا می‌کنند و باز می‌توانند به قدرت برگردند.