رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تیم پرورش اندام ایران از گرجستان دیپورت شد!

تیم پرورش اندام ایران از گرجستان دیپورت شد! گرجستان از ورود ورزشکاران پرورش اندام ایران که قصد حضور در تورنمنت این کشور را داشتند به دلیل واکسینه نشدن در برابر ویروس کرونا خودداری کرد.

تیم پرورش اندام ایران از گرجستان دیپورت شد!

گرجستان از ورود ورزشکاران پرورش اندام ایران که قصد حضور در تورنمنت این کشور را داشتند به دلیل واکسینه نشدن در برابر ویروس کرونا خودداری کرد.