رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدیدترین گزارش Speedtest از افزایش سرعت اینترنت در ایران حکایت دارد

جدیدترین گزارش Speedtest از افزایش سرعت اینترنت در ایران حکایت دارد میانگین سرعت اینترنت ثابت در ایران در ماه مه به ۲۰.۷۳ مگابیت بر ثانیه رسیده که رشد قابل توجهی را نسبت به ۱۹.۲۳ مگابیت بر ثانیه ماه قبلی‌اش نشان می‌دهد. ایران با ۴ رتبه صعود، حالا در رتبه ۱۳۲ام جهان قرار گرفته است. سرعت […]

جدیدترین گزارش Speedtest از افزایش سرعت اینترنت در ایران حکایت دارد

میانگین سرعت اینترنت ثابت در ایران در ماه مه به ۲۰.۷۳ مگابیت بر ثانیه رسیده که رشد قابل توجهی را نسبت به ۱۹.۲۳ مگابیت بر ثانیه ماه قبلی‌اش نشان می‌دهد. ایران با ۴ رتبه صعود، حالا در رتبه ۱۳۲ام جهان قرار گرفته است.

سرعت اینترنت موبایل در ماه مارس و آوریل به ترتیب برابر ۲۶.۳۸ و ۳۰.۱۶ مگابیت بر ثانیه بوده که حالا به ۳۰.۷۹ مگابیت بر ثانیه افزایش پیدا کرده. با وجود این افزایش سرعت، رتبه کشورمان در جهان تغییری نداشته و همچنان در رتبه ۷۹ام به چشم می‌خورد.