رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ان. اچ.کی: ایران احتمالا روز شنبه پاسخ آژانس را خواهد داد

ان. اچ.کی: ایران احتمالا روز شنبه پاسخ آژانس را خواهد داد ان. اچ. کی ژاپن:‌ یکی از مقامات دولت ایران به این شبکه گفته است احتمالا در روز شنبه، پاسخی از سوی ایران به این درخواست داده خواهد شد. نهاد ناظر هسته ای سازمان ملل هم به ان اچ کی گفته است که تا روز […]

ان. اچ.کی: ایران احتمالا روز شنبه پاسخ آژانس را خواهد داد

ان. اچ. کی ژاپن:‌

یکی از مقامات دولت ایران به این شبکه گفته است احتمالا در روز شنبه، پاسخی از سوی ایران به این درخواست داده خواهد شد.

نهاد ناظر هسته ای سازمان ملل هم به ان اچ کی گفته است که تا روز جمعه، ایران به این درخواست پاسخی نداده است.

عدم تمدید این توافقنامه می تواند بر مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران برای احیای توافقنامه هسته ای ۲۰۱۵ (برجام) تاثیر داشته باشد.