رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیروگاه هسته‌ای بوشهر تا دو روز آینده وارد مدار تولید می‌شود

نیروگاه هسته‌ای بوشهر تا دو روز آینده وارد مدار تولید می‌شود صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان: در حال تأمین سوخت جدید نیروگاه بوشهر هستیم و منابع مالی آن نیز در حال تأمین است و وزارت نیرو نیز بدهی که به سازمان داشت را پرداخت کرد. امروز نیز بانک مرکزی دستور دادند که حواله پرداخت […]

نیروگاه هسته‌ای بوشهر تا دو روز آینده وارد مدار تولید می‌شود

صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان:

در حال تأمین سوخت جدید نیروگاه بوشهر هستیم و منابع مالی آن نیز در حال تأمین است و وزارت نیرو نیز بدهی که به سازمان داشت را پرداخت کرد.

امروز نیز بانک مرکزی دستور دادند که حواله پرداخت سوخت جدید نیروگاه، به روسیه با سرعت بیشتری انجام شود.

سوخت فعلی نیروگاه بوشهر تا ۲ – ۳ ماه آینده به پایان می‌رسد و ما سوخت جدید را بارگذاری خواهیم کرد و با بازگشت نیروگاه هسته‌ای به مدار تولید، هزار مگاوات به تولید برق کشور مجدد اضافه خواهد شد.