رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیا می‌دانید فردی در تهران بیش از چندصد خانه دارد؟

آیا می‌دانید فردی در تهران بیش از چندصد خانه دارد؟ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر با هشتک مالیات سوداگران و مردم معافند نوشت: آیا می‌دانستید فردی در تهران بیش از چند صد خانه دارد؟!وجود مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه چنین سوداگری و دلالی ها را در اقتصاد […]

آیا می‌دانید فردی در تهران بیش از چندصد خانه دارد؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر با هشتک مالیات سوداگران و مردم معافند نوشت:

آیا می‌دانستید فردی در تهران بیش از چند صد خانه دارد؟!وجود مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه چنین سوداگری و دلالی ها را در اقتصاد از بین می برد.