رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تامین مالی عامل کندی تکمیل نیروگاه‌های ۲ و ۳ بوشهر است

تامین مالی عامل کندی تکمیل نیروگاه‌های ۲ و ۳ بوشهر است علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی: تامین مالی عامل کندی تکمیل نیروگاه‌های ۲ و ۳ بوشهر است و برای رفع این مشکل قرار است پیشنهاداتی به کمیسیون اقتصادی دولت ارایه کنیم و در صورت پذیرش، کار تکمیل، تسهیل می‌شود. در پرداخت اقساط خود به […]

تامین مالی عامل کندی تکمیل نیروگاه‌های ۲ و ۳ بوشهر است

علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی:

تامین مالی عامل کندی تکمیل نیروگاه‌های ۲ و ۳ بوشهر است و برای رفع این مشکل قرار است پیشنهاداتی به کمیسیون اقتصادی دولت ارایه کنیم و در صورت پذیرش، کار تکمیل، تسهیل می‌شود.

در پرداخت اقساط خود به روس‌ها به دلیل مسایل اقتصادی و تحریم‌ها دچار مشکل شده‌ایم و نتوانسته‌ایم به موقع مبالغ را پرداخت کنیم و این موضوع موجب کند شدن، روند تکمیل و ساخت نیروگاه‌ها شده است.