رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات حضور مردم در انتخابات ۱۴۰۰

جزئیات حضور مردم در انتخابات ۱۴۰۰ رئیس ستاد انتخابات کشور: استان خراسان جنوبی و تهران به ترتیب با ۷۴.۳۸ و ۳۴.۳۹ درصد بیشترین و کمترین درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را از آن خود کرده‌اند. در مجموع کل کشور، میزان مشارکت در انتخابات ۴۸.۸ درصد بوده است. ۸ استان نرخ مشارکت بالای ۶۰ درصد […]

جزئیات حضور مردم در انتخابات ۱۴۰۰

رئیس ستاد انتخابات کشور:

استان خراسان جنوبی و تهران به ترتیب با ۷۴.۳۸ و ۳۴.۳۹ درصد بیشترین و کمترین درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را از آن خود کرده‌اند.

در مجموع کل کشور، میزان مشارکت در انتخابات ۴۸.۸ درصد بوده است.

۸ استان نرخ مشارکت بالای ۶۰ درصد را ثبت کرده‌اند.