رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


متوسط قیمت مسکن در تهران اعلام شد

متوسط قیمت مسکن در تهران اعلام شد بانک مرکزی: در خرداد، متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در تهران هر متر مربع به ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید متوسط قیمت خرید و فروش هر متر واحد مسکونی نسبت به اردیبهشت ۳ درصد و خرداد پارسال ۵۶/۶ درصد افزایش داشت.

متوسط قیمت مسکن در تهران اعلام شد

بانک مرکزی: در خرداد، متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در تهران هر متر مربع به ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر واحد مسکونی نسبت به اردیبهشت ۳ درصد و خرداد پارسال ۵۶/۶ درصد افزایش داشت.