رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجوزی برای ورود واکسن ایران کوبا به بازار صادر نشده است

مجوزی برای ورود واکسن ایران کوبا به بازار صادر نشده است مصطفوی، مدیر طرح واکسن کرونای مشترک کوبا و انستیتو پاستور ایران: واکسن کرونای انستیتو پاستور ایران در فاز سوم کارآزمایی بالینی با جمعیت حدود ۲۴ هزار نفر در ۸ شهر در حال انجام است و نتایج آن به خوبی پیش رفته است. در بیشتر […]

مجوزی برای ورود واکسن ایران کوبا به بازار صادر نشده است

مصطفوی، مدیر طرح واکسن کرونای مشترک کوبا و انستیتو پاستور ایران:

واکسن کرونای انستیتو پاستور ایران در فاز سوم کارآزمایی بالینی با جمعیت حدود ۲۴ هزار نفر در ۸ شهر در حال انجام است و نتایج آن به خوبی پیش رفته است.

در بیشتر شهر‌ها دو دُز تزریق و در دو شهر یزد و اصفهان سه دز یعنی تزریق دُز یادآور شروع شده است.

در حال پیگیری کارآزمایی بالینی هستیم و تولید هم به موازات آن در حال انجام است.

مستندات ایران و کوبا هم در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گرفته است.

اینکه واکسن ایران کوبا چه زمانی وارد بازار شود بستگی به تصمیم سازمان غذا و دارو دارد و تاکنون این مجوز صادر نشده است.