رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خطیب‌زاده: درباره پاک‌شدن اطلاعات دوربین‌های آژانس تصمیمی اتخاذ نشده است

خطیب‌زاده: درباره پاک‌شدن اطلاعات دوربین‌های آژانس تصمیمی اتخاذ نشده است سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری: درباره توافق فنی با آژانس و ادامه و عدم ادامه آن و همچنین پاک‌شدن اطلاعات، تصمیمی اتخاذ نشده است. گفت‌وگوهای وین به جایی رسیده که همه طرف‌ها باید تصمیمات خود را بگیرند. تصمیماتی که باید اتخاذ می‌کردیم اتخاذ کردیم […]

خطیب‌زاده: درباره پاک‌شدن اطلاعات دوربین‌های آژانس تصمیمی اتخاذ نشده است

سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری: درباره توافق فنی با آژانس و ادامه و عدم ادامه آن و همچنین پاک‌شدن اطلاعات، تصمیمی اتخاذ نشده است.

گفت‌وگوهای وین به جایی رسیده که همه طرف‌ها باید تصمیمات خود را بگیرند.

تصمیماتی که باید اتخاذ می‌کردیم اتخاذ کردیم و منتظریم دولت‌های مقابل به شمول آمریکا تصمیمات خود را اتخاذ کنند.