رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افتتاحیه‌های روزهای آخر دولت روحانی؛ رصدخانه بدون آینه تلسکوپ!

افتتاحیه‌های روزهای آخر دولت روحانی؛ رصدخانه بدون آینه تلسکوپ! رئیس جمهور امروز رصدخانه ملی ایران را افتتاح کرد با این حال برخی فعالان حوزه نجوم ادعا می‌کنند که این پروژه مهم هنوز تکمیل نشده است. یک کارشناس نجوم در این باره نوشت: برای شادمانی از افتتاح رصدخانه ملی ایران کمی عجله کردم! هنوز راه زیادی […]

افتتاحیه‌های روزهای آخر دولت روحانی؛ رصدخانه بدون آینه تلسکوپ!

رئیس جمهور امروز رصدخانه ملی ایران را افتتاح کرد با این حال برخی فعالان حوزه نجوم ادعا می‌کنند که این پروژه مهم هنوز تکمیل نشده است.

یک کارشناس نجوم در این باره نوشت: برای شادمانی از افتتاح رصدخانه ملی ایران کمی عجله کردم! هنوز راه زیادی تا نورگیری رصدخانه از جمله آماده‌سازی آینه تلسکوپ و انتقال آن به رصدخانه باقی مانده و بنظر این افتتاح زود هنگام صرفا به دلیل ثبت رکورد به نام دولت روحانى بوده است.