رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هجوم مردم برای سفر، آغازی برای موج پنجم کرونا

هجوم مردم برای سفر، آغازی برای موج پنجم کرونا در شرایطی که هنوز کشور به شرایط نسبتا متعادلی از موج چهارم کرونا نرسیده، وارد موج پنجم کرونا شده است و به نظر می‌رسد که سفرهای مردم و هجوم آن‌ها به جاده‌های کشور در بهار امسال در به وجود آمدن این شرایط بی‌تاثیر نبوده است.

هجوم مردم برای سفر، آغازی برای موج پنجم کرونا

در شرایطی که هنوز کشور به شرایط نسبتا متعادلی از موج چهارم کرونا نرسیده، وارد موج پنجم کرونا شده است و به نظر می‌رسد که سفرهای مردم و هجوم آن‌ها به جاده‌های کشور در بهار امسال در به وجود آمدن این شرایط بی‌تاثیر نبوده است.