رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون گمرک شهید رجایی مورد حمله قرار گرفت

معاون گمرک شهید رجایی مورد حمله قرار گرفت ابوالفضل اکبرپور ناظر گمرکات هرمزگان گفت: معاون فنی گمرک شهید رجایی. بندرعباس دوشنبه شب مورد «سوءقصد» قرارگرفت و هم اکنون در بیمارستان بستری است و ساعاتی قبل عمل جراحی ایشان در اتاق عمل انجام شد. اجرای کامل مقررات و همچنین برخورد با سودجویی های فراقانونی طی دو […]

معاون گمرک شهید رجایی مورد حمله قرار گرفت

ابوالفضل اکبرپور ناظر گمرکات هرمزگان گفت:

معاون فنی گمرک شهید رجایی. بندرعباس دوشنبه شب مورد «سوءقصد» قرارگرفت و هم اکنون در بیمارستان بستری است و ساعاتی قبل عمل جراحی ایشان در اتاق عمل انجام شد.

اجرای کامل مقررات و همچنین برخورد با سودجویی های فراقانونی طی دو سال گذشته منجر به قطع رانتها و سو استفاده ذی نفعان خاص شده بود که ظاهرا این بار برای نیل به اهداف خود از برخورد فیزیکی و حمله مستقیم به مرزبانان اقتصادی استفاده شده است.