رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین رنگ بندی کرونایی کشور

آخرین رنگ بندی کرونایی کشور هشدار موج پنجم کرونا: گسترش مناطق قرمز کرونا از جنوب به مرکز و شمال کشور/تهران قطعا قرمز می شود آخرین آمار شهرستان‌ها: قرمز: ۶۳ شهرستان نارنجی: ۱۸۴ شهرستان زرد: ۲۰۱ شهرستان آبی: صفر

آخرین رنگ بندی کرونایی کشور

هشدار موج پنجم کرونا: گسترش مناطق قرمز کرونا از جنوب به مرکز و شمال کشور/تهران قطعا قرمز می شود

آخرین آمار شهرستان‌ها:
قرمز: ۶۳ شهرستان
نارنجی: ۱۸۴ شهرستان
زرد: ۲۰۱ شهرستان
آبی: صفر