رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش وزارت علوم به خودکشی یک پژوهشگر دانشگاه فردوسی مشهد

واکنش وزارت علوم به خودکشی یک پژوهشگر دانشگاه فردوسی مشهد 🔺علت خودکشی دکتر سعید قلی بیگلو هنوز مشخص نیست 🔻 این موضوع نیازمند بررسی‌های تخصصی است 🔺دانشگاه فردوسی مشهد پیگیر این موضوع است 🔻ایشان دانشجو نبوده بلکه یک پژوهشگر پسا دکتری است /ایسنا

واکنش وزارت علوم به خودکشی یک پژوهشگر دانشگاه فردوسی مشهد

🔺علت خودکشی دکتر سعید قلی بیگلو هنوز مشخص نیست
🔻 این موضوع نیازمند بررسی‌های تخصصی است
🔺دانشگاه فردوسی مشهد پیگیر این موضوع است
🔻ایشان دانشجو نبوده بلکه یک پژوهشگر پسا دکتری است /ایسنا