رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبرنگاران در اولویت سوم تزریق واکسن کرونا

خبرنگاران در اولویت سوم تزریق واکسن کرونا معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد: رسانه‌ها تا ۱۵ تیر اطلاعات خبرنگاران را برای واکسن کرونا ارسال کنند. اولویت سوم تزریق واکسن کرونا شامل خبرنگاران می‌شود.

خبرنگاران در اولویت سوم تزریق واکسن کرونا

معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد: رسانه‌ها تا ۱۵ تیر اطلاعات خبرنگاران را برای واکسن کرونا ارسال کنند.

اولویت سوم تزریق واکسن کرونا شامل خبرنگاران می‌شود.