رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با آزادسازی منابع ارزی کشور که به ناحق و غیرقانونی در کشورهای مختلف بلوکه شده است، ان شا الله شاهد به ثمر نشستن مقاومت ملت ایران در برابر جنگ اقتصادی و اعتراف دشمن به ناکارآمدی تحریم ها خواهیم بود

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

با آزادسازی منابع ارزی کشور که به ناحق و غیرقانونی در کشورهای مختلف بلوکه شده است، ان شا الله شاهد به ثمر نشستن مقاومت ملت ایران در برابر جنگ اقتصادی و اعتراف دشمن به ناکارآمدی تحریم ها خواهیم بود