رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کوبا آزمایش واکسن کرونا را در کودکان زیر ۱۱ سال آغاز کرد

کوبا آزمایش واکسن کرونا را در کودکان زیر ۱۱ سال آغاز کرد دولت کوبا اعلام کرد که اولین گروه از کودکان بین ۳ تا ۱۱ سال، اولین دوز از واکسن “سوبرانا ۰۲” را در قالب برنامه بالینی موسوم به “سوبرانا اطفال” دریافت می کنند گروهی شامل ۲۵ نفر از کودکان از روز دوشنبه به این […]

کوبا آزمایش واکسن کرونا را در کودکان زیر ۱۱ سال آغاز کرد

دولت کوبا اعلام کرد که اولین گروه از کودکان بین ۳ تا ۱۱ سال، اولین دوز از واکسن “سوبرانا ۰۲” را در قالب برنامه بالینی موسوم به “سوبرانا اطفال” دریافت می کنند

گروهی شامل ۲۵ نفر از کودکان از روز دوشنبه به این طرح وارد شده اند