رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین: آمریکا در حق ساکنان اصلی خود مرتکب جرائم کشتار جمعی شده است

چین: آمریکا در حق ساکنان اصلی خود مرتکب جرائم کشتار جمعی شده است رئیس هیئت دیپلماتیک چین در سازمان ملل اعلام کرد، برخی کشورهای غربی دست به جرائم کشتار جمعی زده‌اند و باید درباره این موضوع تحقیقاتی فراگیر انجام گیرد.

چین: آمریکا در حق ساکنان اصلی خود مرتکب جرائم کشتار جمعی شده است

رئیس هیئت دیپلماتیک چین در سازمان ملل اعلام کرد، برخی کشورهای غربی دست به جرائم کشتار جمعی زده‌اند و باید درباره این موضوع تحقیقاتی فراگیر انجام گیرد.